1. Jeg har betalt

Hvis du har betalt inkassovarselet eller betalingsoppfordringen før du mottok brevet  fra oss, så kan det være at du ikke skal betale salærene som er lagt på. Dette gjelder hvis betalingen din er datert før datoen på inkassovarselet. Bildet nedenfor viser hvor denne datoen står. Er betalingen din gjort på samme dato, eller senere, så må påløpte omkostninger betales. Dette reguleres av inkassolovens §17;

Dette betyr enkelt forklart at dersom betalingen er gjort såpass lenge etter at opprinnelig faktura forfalt, at senteret har sendt saken til inkasso, så må den som skylder penger betale for kostnaden med å ha engasjert en inkassator. Dette gjelder ikke hvis du har betalt etter opprinnelig forfall, men før saken ble sendt til inkasso.

Du skal heller ikke bli krevd for innfordringskostnader dersom du har informert senteret om at du er uenig i fakturaen, og du kan argumentere godt for hvorfor du er uenig. Er du usikker på om du har betalt før eller etter inkassovarselet eller betalingsoppfordringen ble sendt ut, kan du sjekke dette i nettbanken din og sammenligne betalingsdatoen på betalingen din med datoen i brevet du har mottatt.

  • Er du usikker på om du har betalt før eller etter inkassovarselet eller betalingsoppfordringen ble sendt ut, kan du sjekke dette i nettbanken din og sammenligne betalingsdatoen på betalingen din med datoen i brevet du har mottatt.

Hvis du betalte inkassovarselet før du mottok betalingsoppfordringen, så kan det være at du ikke skal betale salærene som er lagt på. Dette gjelder hvis betalingen din er datert før datoen på betalingsoppfordringen. Bildet nedenfor viser hvor denne datoen står. Er betalingen din gjort på samme dato, eller senere, så må påløpte betales. Dette reguleres av inkassolovens §17

Den sier enkelt forklart at dersom betalingen er gjort såpass lenge etter at opprinnelig faktura forfalt, at senteret har sendt saken til inkasso, så må den som skylder penger betale for kostnaden med å ha engasjert en inkassator. Dette gjelder ikke hvis du har betalt etter opprinnelig forfall, men før saken ble sendt til inkasso.

Du skal heller ikke bli krevd for innfordringskostnader dersom du har informert senteret om at du er uenig i fakturaen, og du kan argumentere godt for hvorfor du er uenig.

 

Er du usikker på om du har betalt før eller etter betalingsoppfordringen ble sendt ut, kan du sjekke dette i nettbanken din og sammenligne datoen på betalingen din med datoen i brevet du har mottatt.

Hvis det viser seg at betalingen er gjort samme dag, eller etter at betalingsoppfordringen ble sendt ut må restbeløpet betales.

KID-nummeret er det som angir hvilken faktura du betaler.          

 

Hvis du har betalt uten å bruke KID-nummer, vil ikke betalingen din legge seg mot riktig faktura. Dette kan være grunnen til at du nå mottar henvendelser fra oss. Ta kontakt med ditt senter og send dem dokumentasjon på betalingen du har gjort (Dette finner du i din nettbank). Senteret vil da føre betalingen mot korrekt faktura. Hvis fristen på sist utsendte brev fra oss ikke er utløpt vil du få en sms med restbeløp på eventuelle påløpe innfordringskostnader (på det norske telefonnummeret du har registrert hos senteret). Disse må betales for at vi skal kunne avslutte saken din, da man selv er ansvarlig for å utføre betalingen på korrekt måte. 

Har du betalt hovedbeløpet til senteret, kan du trekke fra dette fra siste brev fra oss (dersom betalingsfristen ikke har gått ut), og betale gjenstående innfordringskostnader.

Alternativt kan du logge inn i vår portal og få oversikt over utestående der. 

Hvis du har betalt originalfaktura direkte til senteret etter at inkassovarselet ble sendt ut, så må påløpte omkostninger betales. Dette reguleres av inkassolovens §17

Den sier enkelt forklart at dersom betalingen er gjort såpass lenge etter at opprinnelig faktura forfalt, at senteret har sendt saken til inkasso, så må den som skylder penger betale for kostnaden med å ha engasjert en inkassator. Dette gjelder ikke hvis du har betalt etter opprinnelig forfall, men før saken ble sendt til inkasso.

 

Dersom du har oppgitt ditt mobilnummer til senteret da du registrerte deg som medlem, vil du motta en sms fra oss med utestående restbeløp dersom siste brev ikke har forfalt.

Dersom du har betalt og vet at du har benyttet korrekt KID nummer, så kan det være at du har betalt for sent. Er du usikker på om du har betalt før eller etter inkassovarselet ble sendt ut, kan du sjekke dette i nettbanken din og sammenligne datoen på betalingen din med datoen i brevet du har mottatt 

Dersom dato for betalingen er på samme dag eller etter dato for siste utsendte brev fra oss, så må utestående innfordringskostnader betales.

Våre henvendelser sendes gjennom den kanalen vi lettest kan nå deg på, og som du har godtatt å motta henvendelser på. Dersom du har en digital postkasse (f.eks. Digipost) vil vi prioritere å henvende oss til deg der. Dersom du ikke har en digital postkasse vil vi henvende oss til din folkeregistrerte adresse, eller den adressen du har oppgitt til senteret. Det er derfor viktig at du oppdaterer senteret om din adresse, slik at du mottar varsler dersom du skulle glemme å betale en måned.

Alle som oppretter en Digital postkasse godtar automatisk å motta post der. 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Vi minner om at det kan ta 4-6 uker før avtalen trer i kraft fra den blir opprettet. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:

 

  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det manglet dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto