1b. har mottatt betalingsoppfordring selv om jeg betalte inkassovarselet.

Hvis du betalte inkassovarselet før du mottok betalingsoppfordringen, så kan det være at du ikke skal betale salærene som er lagt på. Dette gjelder hvis betalingen din er datert før datoen på betalingsoppfordringen. Bildet nedenfor viser hvor denne datoen står. Er betalingen din gjort på samme dato, eller senere, så må påløpte betales. Dette reguleres av inkassolovens §17

Den sier enkelt forklart at dersom betalingen er gjort såpass lenge etter at opprinnelig faktura forfalt, at senteret har sendt saken til inkasso, så må den som skylder penger betale for kostnaden med å ha engasjert en inkassator. Dette gjelder ikke hvis du har betalt etter opprinnelig forfall, men før saken ble sendt til inkasso.

Du skal heller ikke bli krevd for innfordringskostnader dersom du har informert senteret om at du er uenig i fakturaen, og du kan argumentere godt for hvorfor du er uenig.

 

Er du usikker på om du har betalt før eller etter betalingsoppfordringen ble sendt ut, kan du sjekke dette i nettbanken din og sammenligne datoen på betalingen din med datoen i brevet du har mottatt.

Hvis det viser seg at betalingen er gjort samme dag, eller etter at betalingsoppfordringen ble sendt ut må restbeløpet betales.