1bb. Jeg har kontrollert at betalingen gjelder den faktura som nå ligger til inkasso

Oi!
Her må det ha skjedd en feil. Vi skal sjekke det opp så raskt som mulig!

 

Send oss en e-post hvor du legger ved dokumentasjon på betalingen din. Det holder
med en skjermdump/screenshot fra nettbanken. Det er viktig at beløp,
betalingsdato og KID nummer fremkommer.

 

Vår adresse: firmapost@remind.no