1da. Jeg har ikke registrert mitt telefonnummer ved senteret

Har du betalt hovedbeløpet til senteret, kan du trekke fra dette fra siste brev fra oss (dersom betalingsfristen ikke har gått ut), og betale gjenstående innfordringskostnader.

Alternativt kan du logge inn i vår portal og få oversikt over utestående der.