1db. Hvorfor har jeg ikke mottatt inkassovarsel eller betalingsoppfordring

Våre henvendelser sendes gjennom den kanalen vi lettest kan nå deg på, og som du har godtatt å motta henvendelser på. Dersom du har en digital postkasse (f.eks. Digipost) vil vi prioritere å henvende oss til deg der. Dersom du ikke har en digital postkasse vil vi henvende oss til din folkeregistrerte adresse, eller den adressen du har oppgitt til senteret. Det er derfor viktig at du oppdaterer senteret om din adresse, slik at du mottar varsler dersom du skulle glemme å betale en måned.

 

Alle som oppretter en Digital postkasse godtar automatisk å motta post der.