2. Betalt dobbelt

Hvis du har dobbelbetalt en regning fra oss, vil du som hovedregel få tilbakeført det du har betalt for mye, minus transaksjonskostnaden på kr. 70,- . Dersom du har flere ubetalte saker hos oss, vil det du har betalt for mye på én sak fordeles på andre saker som står ubetalt.