5a.Skal ikke lenger betale for ektefelle eller mindreåriges medlemskap.

Har du tidligere betalt for noen andres medlemskap og ikke ønsker å gjøre dette lenger må du ta kontakt med senteret. De vil kunne hjelpe deg med eierskifte av avtalen.

Vedrørende saken som nå ligger hos oss så må den i utgangspunktet betales, med mindre dere avtaler noe annet med senteret når dere kontakter dem. De vil videre bringe informasjonen til oss og vi vil gjøre eventuelle endringer.