7. Feil på faktura

Hvis du mener den opprinnelige fakturaen er feil tar du skriftlig kontakt med ditt senter og informerer om hva du mener er feil. Det er viktig at du setter firmapost@remind.no på kopi, slik at vi får satt saken din i bero frem til det foreligger et svar fra senteret.

Når du sender henvendelsen din skriftlig har du noe å vise til dersom senteret mot for modning skulle bruke for lang tid på å svare deg.

Viser det seg at saken er oversendt til oss ved en feil, vil saken automatisk avsluttes hos oss når fakturaen hos senteret krediteres. Du trenger derfor ikke kontakte oss igjen for å informere om dette.