1f. Har betalt med avtalegiro/Avtalegiro har ikke blitt trukket

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Vi minner om at det kan ta 4-6 uker før avtalen trer i kraft fra den blir opprettet. I tilfeller hvor din AvtaleGiro ikke blir trukket til avtalt tid ber vi deg om å kontakte din bankforbindelse for å kartlegge årsaken. Det kan være flere grunner til at betalingen ikke er trukket fra din konto:

 

  1. Beløpsgrensen er satt for lavt
  2. Det manglet dekning på konto på trekktidspunktet
  3. Du har manuelt stoppet trekket i banken
  4. AvtaleGiro er ikke aktivisert på din konto